अन्न प्रशासन व पोलिस विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईत तब्बल सहा कोटींचा गुटखा जप्त

0
312

अन्न प्रशासन व पोलिस विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईत तब्बल सहा कोटींचा गुटखा जप्त

सोलापूर (प्रतिनिधी)- अन्न प्रशासन विभाग आणि पोलीस प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईमध्ये जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊन तब्बल सहा कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र शासनाकडून प्रतिबंधित असलेला गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधीतंबाखू याचा साठा अन्न प्रशासन विभागाकडून जप्त करण्यात आला आहे. तसेच या गुटखा, पानमसाला व सुगंधीतंबाखू याची बेकायदेशीर वाहतूक करणारी वाहने देखील जप्त करून त्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी परिवहन विभागाकडे अहवाल पाठवण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्त अन्न प्रशासन विभाग सोलापूर येथील सहाय्यक आयुक्त प्रदीपकुमार राऊत यांनी दिली.

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

जिल्ह्यात दिनांक 02/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. यो. रो. देशमुख यांनी मोहोळ येथे श्री. श्रीकांत तानाजी वाघ, रा. मु. पो. देवडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर यांच्याकडून प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 16230/- रुपयाचा साठा जप्त केलेला आहे.

दिनांक 07/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. बी. बी. भोसले यांनी अकलुज, ता. माळशिरस येथील श्री. रावसाहेब महादेव वायदंडे, रा. मोटेवाडी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर यांच्या बोलेरो पिकअप वाहन क्र. एमएच-45, टी- 1327 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 911000/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच बोलेरो पिकअप वाहन अंदाजे किंमत रुपये- 450000/- हे देखील जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 07/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. मंगेश लवटे यांनी सांगोला येथील श्री. अर्जुन संजय साबळे, रा. हंगिरगे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर यांचे दुचाकी वाहन क्र. एमएच-45, डब्ल्यु- 2135 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले. सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 7020/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच दुचाकी वाहनाचे अंदाजे किंमत रुपये- 30000/- हे देखील जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 10/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. बी. बी. भोसले यांनी अकलुज, ता. माळशिरस येथील श्री. मुनीर बाळु अत्तार व श्री. मुजबीन तांबोळी यांचे दुचाकी वाहन क्र. एमएच-42, एवाय- 7863 व दुचाकी वाहन क्र. एमएच-42, एबी- 2265 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले. सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 49080/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच दोन्ही दुचाकी वाहनाचे अंदाजे किंमत रुपये- 75000/- हे देखील जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 18/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. पी. एस. कुचेकर यांना प्राप्त गोपनिय माहितीवरुन पंढरपुर येथे श्री. सुरज शंकर गवळी व श्री.गणेश भोसले यांच्या बोलेरो पिकअप वाहन क्र. एमएच-45, एएफ- 4922 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले. सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 750000/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक केल्याप्रकरणी उपरोक्त वाहन जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 24/01/2021 रोजी या कार्यालयास प्राप्त गोपनिय माहितीनुसार अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्री. यो. रो. देशमुख यांनी अक्कलकोट येथे श्री. असिफ रमजान तांबोळी व श्री. मोहम्मंद इसाक तांबोळी यांच्या होंडाई वाहन क्र. एमएच-13, सीएस-2360 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आल्याने सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 282060/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक केल्याप्रकरणी उपरोक्त वाहन जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 27/01/2021 रोजी अन्न व औषध प्रशासनातील दक्षता विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. अशोक इलागेर यांना प्राप्त गोपनिय माहितीनुसार या कार्यालयातील अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. यो. रो. देशमुख यांच्या समवेत मंद्रुप येथे श्री. मोईद्दीन खान व श्री. समिरुल्ला खान यांच्या आयशर वाहन क्र. एमएच-12, एमव्ही-3863 या वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले. सदर वाहनातुन प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 3850000/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे वाहतुक केल्याप्रकरणी उपरोक्त वाहन जप्त करण्यात आलेले आहे.

दिनांक 28/01/2021 रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी, श्रीमती न. त. मुजावर यांनी बार्शी येथे श्री. जाकिर चौधरी यांच्याकडून प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा एकूण 296060/- चा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे.

जानेवारी 2021 या एकाच महिन्यामध्ये सोलापूर शहर व जिल्ह्यात 08 ठिकाणी धाडी टाकून प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचे एकूण एकत्रित किंमत रुपये 6,16,1,450/- चा साठा जप्त करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रतिबंधित् अन्न पदार्थाचे वाहतुक केल्याप्रकरणी 08 वाहने जप्त करण्यात आलेले आहे. जप्त वाहनांची एकूण किंमत 2055000/- इतकी आहे. तसेच जप्त वाहनाचे परवाने रद्द करण्यासाठी आर.टी.ओ (परिवहन विभाग) कार्यालयास कळविण्यात आलेले आहे.
उपरोक्त सर्व प्रतिबंधित अन्न पदार्थाची कारवाई घेऊन संबंधित इसमांविरुध्द भा.दं.वि कलम 328 व अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांचे कलम 59 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहेत.

सदरची कारवाई श्री. अभिमन्यु काळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई व सह आयुक्त (पुणे विभाग), पुणे श्री. शिवाजी देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) श्री. प्रदिपकुमार राऊत व सर्व अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. भारत भोसले, श्रीमती नसरिन मुजावर, श्री. योगेश देशमुख, श्री. मंगेश लवटे व श्री. प्रशांत कुचेकर यांच्या पथकाने पुर्ण केली.

Best IT Comany In Maharashtra , Solapur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here